Niet piekeren maar pieken

We zetten het heel voorzichtig met potlood al in onze agenda’s:
Het festivalseizoen.
Zou het dan toch? Na maanden van schrappen en afwachten kunnen evenementenmakers weer vooruitkijken. Het vertrouwen groeit door het garantiefonds voor de evenementenbranche. Dat geeft lucht. Maar ook wij staan klaar voor ondersteuning. In de eerste plaats met ons communicatieplatform om Staff en Crew te helpen pieken op het juiste moment.

Daarnaast doen we je de belofte dat je bij annulering van je evenement niet hoeft te piekeren over onze kosten.

Op deze manier helpen we graag om de evenementenbranche weer op te bouwen.

Photo by Krists Luhaers on Unsplash

Laat ze pieken op het juiste moment

Achter de schermen…


5 geleerde lessen uit COVID-19

Binnen de evenementenbranche houden we wel van een uitdaging. Maar de storm die losbrak met de uitbraak van COVID-19 is ongekend. En de tijd van onzekerheid is nog lang niet voorbij. Wil je nu een evenement gaan plannen, dan sta je voor een grote uitdaging. De regels en voorschriften worden wekelijks gewijzigd en de verantwoordelijkheid is groot. De pandemie maakt het voor zowel de organisator, de medewerkers én het publiek in meerdere opzichten spannend. Maar we kunnen niet wachten om weer aan de slag te kunnen en we zien zeker kansen.

Bij Catchphrase geloven we…


In the event industry, you never shy away from a big challenge. But the current firestorm, with the outbreak of COVID-19, is unprecedented. Moreover, for the foreseeable future, times are still uncertain. If you want to plan an event now, you’re facing significant challenges. The rules and regulations change every week, and you carry great responsibility. The pandemic makes it challenging for the organizer, the employees, and the public in more ways than one. However, you can’t wait to get back to work, and you see the opportunities that COVID-19 brought you.

At Catchphrase we believe it all starts with…


A classic Team Briefing setting at a Hotel

A good crew briefing doesn’t have to happen live in a tight space anymore. A briefing solution allows you to transfer the right information to your team in a short, fast and surprisingly fun way within the time frame that works best for you. You can also support your team where and when they need it most and learn from their experiences in the field.

“But isn’t that just the same as offering an e-learning module?
Well, not exactly.

We are happy to explain the difference and how you can get the best out of your team and organization with…


Een klassieke Team Briefing setting in een Hotel

Een goede crew briefing hoeft niet meer live in een (krappe) ruimte te gebeuren. Met een briefing solution kun je de juiste informatie kort, snel en verrassend leuk aan je team overdragen binnen het tijdsbestek dat voor jou werkt. Daarnaast kun je je team support bieden waar en wanneer ze het nodig hebben en kun jij weer leren van hun ervaringen in het veld.

“Maar dat kan toch ook met een e-learningmodule?”
Nou, nee dus.

We leggen je graag uit wat het verschil is en hoe je met een briefing solution meer uit je team en je organisatie kunt halen.

Mobile First Solution

Catchphrase®

- Operational Excellence at your Fingertips - Visit https://catchphrase.io to plan a demo.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store