Niet piekeren maar pieken

We zetten het heel voorzichtig met potlood al in onze agenda’s:
Het festivalseizoen.
Zou het dan toch? Na maanden van schrappen en afwachten kunnen evenementenmakers weer vooruitkijken. Het vertrouwen groeit door het garantiefonds voor de evenementenbranche. Dat geeft lucht. Maar ook wij staan klaar voor ondersteuning. …


5 geleerde lessen uit COVID-19

Binnen de evenementenbranche houden we wel van een uitdaging. Maar de storm die losbrak met de uitbraak van COVID-19 is ongekend. En de tijd van onzekerheid is nog lang niet voorbij. Wil je nu een evenement gaan plannen, dan sta je voor een grote uitdaging…


In the event industry, you never shy away from a big challenge. But the current firestorm, with the outbreak of COVID-19, is unprecedented. Moreover, for the foreseeable future, times are still uncertain. If you want to plan an event now, you’re facing significant challenges. The rules and regulations change every…


A classic Team Briefing setting at a Hotel

A good crew briefing doesn’t have to happen live in a tight space anymore. A briefing solution allows you to transfer the right information to your team in a short, fast and surprisingly fun way within the time frame that works best for you. …


Een klassieke Team Briefing setting in een Hotel

Een goede crew briefing hoeft niet meer live in een (krappe) ruimte te gebeuren. Met een briefing solution kun je de juiste informatie kort, snel en verrassend leuk aan je team overdragen binnen het tijdsbestek dat voor jou werkt. …

Catchphrase®

- Operational Excellence at your Fingertips - Visit https://catchphrase.io to plan a demo.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store