Wat is een briefing solution en hoe werkt dat?

En waarom dit verder gaat dan een e-learningmodule

Een klassieke Team Briefing setting in een Hotel

Mobile First Solution

Heb je al flink geïnvesteerd in e-learningmodules? Top, helemaal prima! Maar wat je waarschijnlijk wel al hebt gemerkt is dat een e-learningmodule vaak vereist dat een teamlid achter zijn computer moet gaan zitten.
De briefing solution is vanuit het mobile first principe ontworpen en ontwikkelt waardoor je teamleden dus snel, locatie onafhankelijk en optimaal de kennis tot zich kunnen nemen. Hierdoor hebben ze tijdens het evenement ook alle informatie snel weer bij de hand.

Meer controle over kennisoverdracht

Na het voltooien van een training hebben de meeste mensen slechts 10% van de informatie opgeslagen. Vind je dat teleurstellend? Bedenk dan ook nog dat je als maker weinig invloed hebt op wat die 10% inhoudelijk is. Want zelfs als procedures en regeltjes verpakt worden met leuke filmpjes en mooie plaatjes, loop je het risico dat alleen ‘het leuke filmpje’ onthouden wordt. Zonde, toch?

Pieken op het juiste moment

Een e-learningmodule kun je op een zelfgekozen moment doen, maar vaak pas je wat je hebt geleerd niet altijd direct toe in je werk waardoor de opgedane kennis weer vervliegt.

Stewards die klaarstaan voor een voetbalwedstrijd

Beheersbare communicatiekanalen

Je team wil graag contact met elkaar en jij wilt graag contact met je team. Een e-learningmodule biedt die mogelijkheid niet.

Gebruikersgemak

Goed nieuws voor teamleden die worstelen met de opslagruimte op hun telefoon (wie niet?): een goede briefing app kun je gebruiken zonder deze te moeten downloaden of updaten. Scheelt weer opslagruimte, gedoe en tijd.

Leren van je crew

Van evalueren moet je leren. En waar evaluaties in e-learningmodules vooral gericht zijn op de leeropbrengst van de gebruiker, kijk jij liever een stapje verder.

Wat kun je als organisatie leren?
Je crew weet dat als de beste, zij zijn je ogen en oren op elk evenement. Je kunt natuurlijk na afloop van een shift samen een biertje drinken, maar verwacht dan weinig enthousiasme als je nog even lekker in de inhoud wilt duiken. Maar je wil wel graag hun feedback!

Daarom vraagt een briefing solution naar de kennis en ervaring van de teamleden zodat je bij de organisatie van een volgend evenement de punten op de i kunt zetten.
Zo kun je achteraf makkelijk evalueren welk effect die maatregelen hebben gehad en kun je deze verbeteringen weer aanbrengen in de organisatie van de volgende… Enfin, je snapt ‘m.

--

--

- Operational Excellence at your Fingertips - Visit https://catchphrase.io to plan a demo.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store